THÔNG TIN CỬA HÀNG: MUASAM24H.NET

Tên cơ sở kinh doanh: Hộ Kinh Doanh Ứng Văn Việt

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Số: 26A8033695

Ngày cấp 23 tháng 03 năm 2021

Địa chỉ trụ sở: 418 Trần Phú, Phường Ba đình, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0377498088