CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Tên cửa hàng: Mua Sắm 24H

Địa chỉ trụ sở: 418 Trần Phú, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0377498088                   

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.

Thời gian bảo hành sản phẩm:

  • Mỗi sản phẩm sẽ có 1 thời gian bảo hành khác nhau hoặc không có thời gian bảo hành, tùy theo cam kết bán hàng mỗi sản phẩm được công khai khi bán ở mục cửa hàng.

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành không áp dụng đối với sản phẩm không có thời gian bảo hành

–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

–   Lỗi do người sử dụng.